0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Mark Dudbridge
۱
۴
Harry Ward
Finished
۰۰:۵۰
Gilbert van der Meijden
۱
۴
Mark Dudbridge
Finished
۰۱:۲۵
Ciaran Teehan
۲
۴
Gilbert van der Meijden
Finished
۰۰:۳۵
Mike Gillet
۰
۴
Ciaran Teehan
Finished
۰۱:۱۰
Harry Ward
۲
۴
Mike Gillet
Finished
۰۱:۴۵
Ciaran Teehan
۴
۳
Mark Dudbridge
Finished
۰۱:۵۵
Gilbert van der Meijden
۱
۴
Harry Ward
Finished
۰۲:۲۰
Mark Dudbridge
۳
۴
Mike Gillet
Finished
۰۲:۴۰
Harry Ward
۴
۲
Ciaran Teehan
Finished
۰۲:۵۵
Mike Gillet
۲
۴
Gilbert van der Meijden
Finished
۰۳:۱۵
Martin Grearson
۴
۳
James Richardson
Finished
۱۵:۳۵
Jamie Atkins
۴
۳
Jonathan Worsley
Finished
۱۵:۵۰
Lee Cocks
۲
۴
John OShea
Finished
۱۶:۲۰
Jonathan Worsley
۴
۳
Martin Grearson
Finished
۱۶:۳۵
James Richardson
۰
۴
John OShea
Finished
۱۶:۵۵
Jamie Atkins
۴
۰
Lee Cocks
Finished
۱۷:۱۵
John OShea
۴
۲
Jonathan Worsley
Finished
۱۷:۲۵
Martin Grearson
۳
۴
Jamie Atkins
Finished
۱۷:۴۵
Lee Cocks
۲
۴
James Richardson
Finished
۱۸:۰۰
Martin Grearson
۱
۴
John OShea
Finished
۱۸:۱۵
Jonathan Worsley
۲
۴
Lee Cocks
Finished
۱۸:۳۰
Jamie Atkins
۴
۳
James Richardson
Finished
۱۸:۵۰
Lee Cocks
۴
۲
Martin Grearson
Finished
۱۹:۱۰
John OShea
۴
۱
Jamie Atkins
Finished
۱۹:۲۵
James Richardson
۳
۴
Jonathan Worsley
Finished
۱۹:۴۰
  England Premier League
Michael Smith
۴
۶
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۰۰
Nathan Aspinall
۶
۴
Luke Humphries
Finished
۰۰:۱۵
  Europe PDC European Tour - Event 4
Callan Rydz
۱
۶
Jeffrey Sparidaans
Finished
۱۴:۳۰
Stephen Burton
۵
۶
Keane Barry
Finished
۱۴:۵۵
Scott Williams
۶
۱
Niko Springer
Finished
۱۵:۳۰
Andrew Gilding
۴
۶
Brendan Dolan
Finished
۱۶:۰۰
Luke Woodhouse
۶
۴
Martin Lukeman
Finished
۱۶:۲۰
Johan Engstrom
۶
۱
Joe Cullen
Finished
۱۷:۰۰
Niels Zonneveld
۴
۶
Christian Perez
Finished
۱۷:۳۰
Jose Augusto Oliveira De Sousa
۲
۶
Daryl Gurney
Finished
۱۸:۰۵
Ritchie Edhouse
۶
۲
James Wade
Finished
۲۰:۳۰
Stephen Bunting
۶
۱
Romeo Grbavac
Finished
۲۱:۰۰
Franz Roetzsch
۲
۶
Raymond Barneveld
Finished
۲۱:۳۰
Chris Dobey
۶
۱
Ian White
Finished
۲۱:۵۵
Arno Merk
۰
۶
Luke Littler
Finished
۲۲:۲۵
Martin Schindler
۶
۲
Gian van Veen
Finished
۲۲:۵۰
Peter Wright
-
-
Michael Mansell
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید